Programy
logo

logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 9
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon
Bądź autorem swojej kariery
sebas, środa 02 listopada 2016 - 08:12:52 // Komentarze: 0

Na zaproszenie Pani Haliny ?osiewicz, dyrektora Liceum Og??lnokszta??cÄ?cego im. Miko??aja Kopernika w Wo??owie, i Pana Rafa??a ZajÄ?ca, dyrektora Wo??owskiego O??rodka Kultury, uczniowie Technikum nr 1 im. Tadeusza Ko??ciuszki w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie wraz z uczniami LO uczestniczyli w prelekcji na temat wa??no??ci ??wiadomego planowania kariery zawodowej. PrelekcjÄ? przygotowa??a Pani Izabela Micho??ska, nauczycielka naszej szko??y i jednocze??nie doradca zawodowy i metodyczny w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wo??owie.[ Czytaj resztę... ]Do wystawianie komentarzy na tej stronie wymagane jest zalogowania się - zaloguj się lub kliknij tutaj , aby się zarejestrować.