Programy
logo

logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 8
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon

Nowy sztandar CKZiU
admin, wtorek 15 listopada 2016 - 22:04:44 // Komentarze: 0

â??M??ody cz??owiek pragnie odnale??Ä? siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka prawdziwych warto??ci i ceni tych ludzi, kt??rzy ich nauczajÄ? i wed??ug nich ??yjÄ?. Kt???? z nas nie mia?? w ??yciu i nie wspomina z wdziÄ?czno??ciÄ? takiego cz??owieka: kap??ana czy nauczyciela, kt??ry umia?? ods??oniÄ? nam nowy ??wiat warto??ci i wzbudziÄ? dla niego trwa??y entuzjazm czy nawet nadaÄ? kierunek ca??emu ??yciu?


10 listopada 2016r. odby??a siÄ? donios??a uroczysto??Ä? po??wiÄ?cenia nowego sztandaru Technikum nr 1 im. Tadeusza Ko??ciuszki w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie. Mia??a ona miejsce w Ko??ciele p.w. ??w. Wawrzy??ca w Wo??owie. Rado??Ä? z tego wydarzenia dzielili wraz z dyrekcjÄ? szko??y, nauczycielami i uczniami znakomici go??cie: Starosta Wo??owski Maciej Nejman, Burmistrz Gminy Wo????w Dariusz Chmura, rodzice oraz emerytowani nauczyciele naszej szko??y. MszÄ? ??wiÄ?tÄ? celebrowa?? proboszcz ks. Stanis??aw Ma??ysa wieloletni nauczyciel w naszej szkole, ks. Wojciech Bu??niak nauczyciel religii w Technikum, kt??ry wyg??osi?? S??owo Bo??e, oraz ks. Rafa?? Kubiak. Po uroczysto??ci po??wiÄ?cenia uczniowski Poczet Sztandarowy odebra?? nowy sztandar, kt??ry pe??ni?? funkcjÄ? honorowÄ? do ko??ca Mszy ??wiÄ?tej.

Magdalena Kuska


Do wystawianie komentarzy na tej stronie wymagane jest zalogowania się - zaloguj się lub kliknij tutaj , aby się zarejestrować.