Programy
logo

logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 8
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon
Przekazanie sztandaru
sebas, czwartek 17 listopada 2016 - 07:46:21 // Komentarze: 0

Dnia 14 listopada 2016 r. w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego odby??a siÄ? uroczysto??Ä? z okazji obchod??w 98 rocznicy Odzyskania przez PolskÄ? Niepodleg??o??ci. Spo??eczno??Ä? szkolna zgromadzona w auli CKZiU by?? ??wiadkiem przekazania nowego sztandaru szko??y na rÄ?ce Pani dyrektor Barbary ??eli??niak. Oficjalnego przekazania dokona?? Starosta Powiatu Wo??owskiego Maciej Nejman. Uroczysto??Ä? zaszczyci?? swojÄ? obecno??ciÄ? r??wnie?? Burmistrz Miasta i Gminy Wo????w Dariusz Chmura. Na zako??czenie wszyscy zgromadzeni obejrzeli spektakl s??owno â?? muzyczny pt. â??My Niepodlegliâ? przygotowany przez klasÄ? III TI/TE oraz III TPS. Ca??a uroczysto??Ä? mia??a bardzo podnios??y charakter a warto??ci patriotyczne przekazane m??odzie??y za po??rednictwem przedstawienia wsp????gra??y z has??ami widocznymi na nowym sztandarze szko??y: Nauka, Ojczyzna, Praca.

sS


Do wystawianie komentarzy na tej stronie wymagane jest zalogowania się - zaloguj się lub kliknij tutaj , aby się zarejestrować.