Programy
logo

logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 8
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon
Dzień Seniora
sebas, środa 07 grudnia 2016 - 10:30:23 // Komentarze: 0

Dnia 02 grudnia 2016 r. w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego
w Wo??owie uczniowie klasy III TA/TE oraz III TPS zorganizowali spotkanie z seniorami
z Wo??owa i Brzegu Dolnego z cyklu S??owem poetyckim malowane. Uroczysto??Ä? rozpoczÄ???a siÄ? od przywitania zacnych go??ci oraz odczytania kr??tkiej informacji na temat obchod??w Dnia Seniora. NastÄ?pnie go??cie wys??uchali fragmentu â??Potopuâ? Henryka Sienkiewicza. W ten spos??b zgromadzeni w sali konferencyjnej uczcili Obchody ??wiÄ?ta Niepodleg??o??ci obchodzone uroczy??cie w miesiÄ?cu listopadzie. G????wnÄ? czÄ???ciÄ? spotkania by?? spektakl s??owno â?? muzyczny przygotowany przez uczni??w pt. â??Ruszaj Polsko!â?, w kt??rym historia drogi do odzyskania niepodleg??o??ci przeplatana by??a poezjÄ? o tematyce patriotycznej i narodowo â??wyzwole??czej. KlamrÄ? kompozycyjnÄ? tworzy??y przeboje muzyczne Marty Bizo??, Ireny Santor oraz Jana Rozmanowskiego i Teatru od Czapy. Spektakl bardzo spodoba?? siÄ? seniorom, kt??rzy powt??rnie wywo??ali m??odych aktor??w, a??eby kolejny raz podziÄ?kowaÄ? im za wysi??ek i talent gromkimi brawami. Na zako??czenie czÄ???ci oficjalnej g??os zabra?? Pan Janusz Wygoda, kt??ry ze wzruszeniem podziÄ?kowa?? za zaproszenie i mi??e popo??udnie. Przybli??y?? zgromadzonym, zw??aszcza uczniom, zakres dzia??alno??ci Uniwersytetu III wieku dzia??ajÄ?cy na terenie Wo??owa oraz zachÄ?ci?? wszystkich do aktywnego spÄ?dzania wolnego czasu. Dalsze rozmowy toczy??y siÄ? przy kawie, herbacie oraz skromnym poczÄ?stunku. Uczniowie integrowali siÄ? z go??Ä?mi podczas wsp??lnej dyskusji zdradzajÄ?c zaciekawienie oraz czujÄ?c zadowolenie z tak udanej imprezy.
sS
Do wystawianie komentarzy na tej stronie wymagane jest zalogowania się - zaloguj się lub kliknij tutaj , aby się zarejestrować.