Programy
logo

logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 9
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon
Szlachetna Paczka w CKZiU w Wołowie
sebas, piątek 09 grudnia 2016 - 10:06:45 // Komentarze: 0

â??Prawdziwa mi??o??Ä? nie wyczerpuje siÄ? nigdy. Im wiÄ?cej dajesz, tym wiÄ?cej ci jej zostanieâ?.
Okres ??wiÄ?t Bo??ego Narodzenia to czas wyjÄ?tkowo ciep??y, dobry, pe??en wra??liwo??ci
i spe??nionych marze??. Oby taki by?? dla wszystkich nasza szko??a po raz kolejny w??Ä?cza siÄ?
w AkcjÄ? â?? Szlachetna Paczka. Szlachetna Paczka â?? to og??lnopolski projekt pomocy rodzinom znajdujÄ?cym siÄ?
w trudnej sytuacji materialnej. DziÄ?ki zaanga??owaniu wolontariuszy, darczy??c??w
i dobroczy??c??w, na dwa tygodnie przed ??wiÄ?tami Bo??ego Narodzenia, rodziny otrzymujÄ? paczki odpowiadajÄ?ce ich indywidualnym potrzebom, a czÄ?sto r??wnie?? marzeniom. Opr??cz rzeczy materialnych, rodziny dostajÄ? sygna??, ??e to r??wnie?? od nich zale??y, czy zmieniÄ? swojÄ? sytuacjÄ?. W tym roku wsp??lnie z innymi sponsorami, zaoferowali??my pomoc rodzinie, kt??ra potrzebuje pomocy. Rodzina przy minimalnych dochodach i traumatycznych wydarzeniach, kt??re jÄ? dotknÄ???y, nie by??aby w stanie zorganizowaÄ? ??wiÄ?t. Zbierali??my pieniÄ?dze, produkty spo??ywcze, artyku??y papiernicze oraz ??rodki czysto??ci. Za otrzymane pieniÄ?dze kupili??my po??ciel, rÄ?czniki, dokupili??my ??rodki czysto??ci oraz s??odycze. Spotykali??my ??yczliwych ludzi, kt??rzy nie szczÄ?dzili dar??w. Przygotowali??my ??Ä?cznie 12 paczek prezent??w, kt??re umilÄ? ??wiÄ?ta Bo??ego Narodzenia wybranej rodzinie i udowodniÄ?, ??e ludzi o ,,wielkich sercachâ? nie brakuje.

D. O????g, S. Simlat


Do wystawianie komentarzy na tej stronie wymagane jest zalogowania się - zaloguj się lub kliknij tutaj , aby się zarejestrować.