Programy
logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 1
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon
Warsztaty w przedszkolu
sebas, sobota 30 grudzień 2017 - 22:37:20 // Komentarze: 0

14- ego grudnia 2017 roku, w ramach powtórzenia i utrwalenia wiadomości, uczniowie klasy II technik ochrony środowiska pod kierunkiem pani Katarzyny Malik-Judzińskiej, poprowadzili zajęcia warsztatowe w grupie "Jagódki" Przedszkola nr 2 "Słoneczko" w Wołowie. Celem zajęć było przekazanie dzieciom, poprzez zabawę, podstawowych wiadomości na temat ochrony środowiska, czym jest produkowanie dużych ilości odpadów i śmieci oraz w jaki sposób można wykorzystać surowce wtórne.
Uczniowie wykazali się wielkim zaangażowaniem dzięki czemu zainteresowanie przedszkolaków było ogromne. Każdy z małych uczestników otrzymał medal i dyplom "małego ekologa".
Bardzo dziękujemy grupie "Jagódki" i wychowawcy za miłe przyjęcie nas do swego przedszkolnego grona oraz piękne podziękowania.


K. Malik-Judzińska


[ Czytaj resztę... ]


Kościuszkowcy poszerzają horyzonty
sebas, niedziela 17 grudzień 2017 - 22:01:12 // Komentarze: 0

Uczniowie Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie, Piotr Romanowski i Mateusz Michoński, z inicjatywy księdza Wojciecha Buźniaka, wzięli udział w trzydniowej wycieczce edukacyjnej do Belgii. Głównym celem wyjazdu dla grupy uczniów i przedstawicieli dolnośląskich szkół i organizacji było przede wszystkim poznanie zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego i spotkanie w Parlamencie z posłem Panem Kazimierzem Ujazdowskim, ale jadąc w tak daleką podróż koniecznie trzeba poznać szerzej kraj, który odwiedzamy.
Uczniowie mogli zobaczyć w Brukseli budynek Izby Reprezentantów - niższej izby parlamentu Belgii, Pałac Królewski, budynek secesyjny z 1899r. będący obecnie siedzibą Muzeum Instrumentów Muzycznych, Ogród Sztuk Pięknych i Grand Place - najwspanialszy plac w Europie, z gotyckim ratuszem z XV wieku, zabytkowymi XVII-wiecznymi kamienicami oraz Domem Króla. Kto jest w Brukseli koniecznie musi zobaczyć znaną na całym świecie Manneken Pis - figurkę siusiającego chłopca z 1619 roku.[ Czytaj resztę... ]


Szlachetna Paczka w CKZiU w Wołowie
sebas, poniedziałek 11 grudzień 2017 - 13:31:50 // Komentarze: 0

Okres ??wiÄ?t Bo??ego Narodzenia to czas wyjÄ?tkowo ciep??y, dobry, pe??en wra??liwo??ci
i spe??nionych marze??. Oby taki by?? dla wszystkich, spo??eczno??Ä? Technikum nr 1 w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie po raz kolejny w??Ä?czy??a siÄ? w AkcjÄ? â?? Szlachetna Paczka. Organizatorem tego piÄ?knego gestu w szkole by??a Dorota O????g i Sebastian Simlat, ale podziÄ?kowania nale??Ä? siÄ? uczniom, rodzicom i nauczycielom, kt??rzy aktywnie w??Ä?czyli siÄ? w pomoc. Szlachetna Paczka â?? to og??lnopolski projekt pomocy rodzinom znajdujÄ?cym siÄ? w trudnej sytuacji materialnej. DziÄ?ki zaanga??owaniu wolontariuszy, darczy??c??w i dobroczy??c??w, na dwa tygodnie przed ??wiÄ?tami Bo??ego Narodzenia, rodzina ucznia naszej szko??y otrzyma paczkÄ? odpowiadajÄ?cÄ? jej indywidualnym potrzebom, a czÄ?sto r??wnie?? marzeniom. W tym roku zaoferowali??my pomoc rodzinie, kt??ra przy minimalnych dochodach nie by??aby w stanie zorganizowaÄ? ??wiÄ?t. Zbierali??my pieniÄ?dze, produkty spo??ywcze, artyku??y papiernicze oraz ??rodki czysto??ci. Za otrzymane pieniÄ?dze kupili??my kurtki dla dzieci, dokupili??my ??rodki czysto??ci, artyku??y papiernicze oraz drobne prezenty dla wszystkich cz??onk??w rodziny , kt??re umilÄ? ??wiÄ?ta Bo??ego Narodzenia i udowodniÄ?, ??e ludzi o ,,wielkich sercachâ? nie brakuje, bo przecie??: â??Prawdziwa mi??o??Ä? nie wyczerpuje siÄ? nigdy. Im wiÄ?cej dajesz, tym wiÄ?cej ci jej zostanieâ?.

D. O????g, sS
Projekt terenu zieleni
sebas, poniedziałek 20 listopad 2017 - 10:52:52 // Komentarze: 0

W wyniku wsp????pracy ze ??rodowiskiem lokalnym oraz propagowaniem ekologicznych postulat??w naszej szko??y kl III TAK wraz z p A. KrupÄ? podjÄ???a siÄ? wielkiego wyzwania i zaprojektowa??a oraz wykona??a projekt terenu zieleni przy niepublicznym przedszkolu Ada?? . W wyniku tych dzia??a?? dyrektor przedszkola p. Aneta Oraczewska og??osi??a konkurs, kt??ry nastÄ?pnie rozstrzygnÄ???a gratulujÄ?c wygranym pomys??u i honorujÄ?c uczni??w kl III TAK piÄ?knymi publikacjami fachowej literatury i dyplomami wyr????nienia. Prace wykonawcze odbywa??y siÄ? w do??Ä? ciÄ???kich warunkach pogodowych, ale rekompensatÄ? za trud by??o zaproszenie naszych uczni??w na apel przedszkolak??w z okazji ??wiÄ?ta Niepodleg??o??ci. Byli??my specjalnymi go??Ä?mi tak piÄ?knej imprezy. Serdecznie dziÄ?kujemy za wsp????pracÄ? i piÄ?kne podziÄ?kowania.

A. Krupa
Festiwal filmowy
sebas, poniedziałek 20 listopad 2017 - 10:15:34 // Komentarze: 0

Dnia 16 listopada uczniowie klasy III TM/TO?? oraz III TAK Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie wziÄ?li udzia?? w prelekcji film??w szko??y Andrzeja Wajdy. Wydarzenie mia??o miejsce w Wo??owskim O??rodku Kultury. Dyrektor plac??wki z??o??y?? podziÄ?kowania za przybycie i uczestnictwo w festiwalu na rÄ?ce opiekuna p. A. Krupy.

A Krupa
Z życia Bursy Szkolnej... Pamiętamy...
sebas, wtorek 07 listopad 2017 - 18:36:32 // Komentarze: 0

Dnia 6 listopada 2017 r. wychowankowie bursy szkolnej wraz z wychowawcami wybrali siÄ? na Gancarz w Wo??owie. Zapalili znicze na zbiorowej mogile ofiar terroru hitlerowskiego, tym samym czczÄ?c ich pamiÄ?Ä?.
Ada Piotrowska[ Czytaj resztę... ]


Bezpieczeństwo cyfrowe w szkole
sebas, poniedziałek 30 październik 2017 - 11:21:36 // Komentarze: 0Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku.
sebas, poniedziałek 30 październik 2017 - 11:17:40 // Komentarze: 0

Z OKAZJI OG??LNOPOLSKIEGO DNIA DAWCY SZPIKU w Technikum nr 1 im. Tadeusza Ko??ciuszki w Wo??owie odby??a siÄ? po raz kolejny â?? podw??jnaâ? akcja: oddaj krew i zarejestruj siÄ? jako dawca szpiku. W imieniu organizator??w, pani Izabeli Micho??skiej i Ewy Nowak, dziÄ?kujemy wszystkim , kt??rzy do??o??yli swojÄ? cegie??kÄ? , by chorzy na nowotwory krwi dostali nowÄ? szansÄ? na ??ycie, kt??rzy oddali krew, by ratowaÄ? ??ycie i zdrowie. Z okazji Og??lnopolskiego Dnia Dawcy Szpiku przeprowadzi??y??my w szkole r??wnie?? program edukacyjny "Naszpikuj siÄ? wiedzÄ?". PoczÄ?tkiem projektu jest akcja â??Tydzie?? ??wiadomo??ci Dawstwa Szpikuâ?, program, kt??ry ma na celu poszerzenie wiedzy na temat idei dawstwa szpiku i krwiotw??rczych kom??rek macierzystych, kt??ry ma za zadanie rozpowszechniaÄ? wiedzÄ? na temat oddawania szpiku i kom??rek macierzystych, obalaÄ? mity, byÄ? wiarygodnym ??r??d??em informacji dla wszystkich, kt??rzy rozwa??ajÄ? zostanie dawcÄ? szpiku.
Ewa Nowak, germanistka CKZiU w Wo??owie
[ Czytaj resztę... ]


Idź do strony  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10