Programy
logo

logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 13
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon
Transplantacja – dar uzdrawiania!
sebas, czwartek 27 października 2016 - 13:46:55 // Komentarze: 0

Uczniowie Technikum nr 1 im. Tadeusza Ko??ciuszki w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie w ??wiatowym Dnia Donacji i Transplantacji, kt??ry przypada 26 pa??dziernika uczestniczyli w konferencji otwarcia Kampanii â?? Transplantacja â?? drugie ??ycie! Konferencja odby??a siÄ? w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wroc??awiu przy ul. Borowskiej, a go??Ä?mi byli znakomici specjali??ci w dziedzinie transplantologii: pani dr Dorota Kami??ska, ekspert medyczny akcji Drugie ??ycie, dr Pawe?? Chudoba, Konsultant Wojew??dzki w dziedzinie Transplantologii Klinicznej, prof. dr hab. Marian Klinger, Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wroc??awiu, organizatorzy akcji z firmy Fresenius Medical Care Polska, a tak??e pacjenci po przeszczepie nerki, wÄ?troby i serca.

Uczniowie szkoły zakwalifikowali się do pierwszej kampanii prowadzonej na Dolnym Śląsku i są w grupie 30 szkół, które podjęły się wyzwania związanego z zaszczepieniem w sercach i umysłach ludzi ideę transplantacji jako bezcenną pomoc drugiemu człowiekowi.
Po konferencji na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego uczniowie wraz z lekarzami, dziennikarzami i osobami po przeszczepach wzięli udział w symbolicznej akcji sadzenia drzew życia. Na zakończenie uczniowie otrzymali 1707 oświadczeń woli - liczba jest symboliczna - właśnie tyle osób czeka teraz w Polsce na nowy organ.
Spotkanie na konferencji było bardzo pouczające, jak i wzruszające. Dotąd nikt z nas nie spotkał osoby, która żyje dzięki dawcom, a przykład można brać z młodego człowieka po przeszczepie wątroby, który przed maturą przeszedł zabieg, a obecnie kończy studia na AWF we Wrocławiu i wyczynowo zajmuje się sportem i zdobywa medale na międzynarodowych zawodach dla osób po transplantacji. Teraz żyje pełnią życia i edukuje w kampanii „Drugie życie”.
A edukować trzeba, bo statystyki pokazują, iż Polska jest krajem o najniższym wskaźniku transplantacji. W Europie co czwarta nerka jest przeszczepiana od żywego dawcy, w Wielkiej Brytanii co trzecia, a w Holandii co druga nerka oddawana jest z pełną świadomością i dawca żyje po jej oddaniu. W Polsce przeszczepy od żywych dawców stanowią tylko kilka procent wszystkich wykonywanych przeszczepów. W 2015 roku przeszczepiono 60 nerek i 22 fragmenty wątroby od osób żywych. Do września 2016 roku takich transplantacji było odpowiednio 38 i 19. Tegoroczna edycja kampanii odbędzie się w czterech województwach; wielkopolskim, śląskim, podkarpackim i dolnośląskim. Organizatorzy akcji poinformowali, iż w ośmiu edycjach akcji przeprowadzonych przez 660 szkół średnich w Polsce rozdano 820 tys. oświadczeń woli. W tegorocznej kampanii do stycznia ma zostać rozdanych ponad 180 tys. blankietów, by w sumie liczba oświadczeń przekroczyła milion. I do tego dzieła przyczynią się uczniowie wołowskiego technikum, którzy chcą szerzyć ideę transplantacji na terenie powiatu wołowskiego
W prawie polskim obowiązuje domniemana zgoda, oznacza to, że osoby, które nie wyraziły sprzeciwu wobec pobrania narządów po śmierci, uznaje się za potencjalnych dawców. W Polsce zachęca się jednak, aby nosić przy sobie oświadczenie woli, które informuje o zezwoleniu na pobranie organów w razie śmierci. Dokument ma charakter informacyjny i nie trzeba go nigdzie zgłaszać. W przypadku dawcy żywego potrzebna jest zgoda sądu rejonowego. Potencjalny dawca musi posiadać pełnię praw i wyrazić dobrowolną i pisemną zgodę przed lekarzem na pobranie narządów dla określonego biorcy.

Szkolny opiekun kampanii
Izabela Michońska