Programy
logo

logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 10
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon
Bądź autorem swojej kariery
sebas, środa 02 listopada 2016 - 08:12:52 // Komentarze: 0

Na zaproszenie Pani Haliny ?osiewicz, dyrektora Liceum Og??lnokszta??cÄ?cego im. Miko??aja Kopernika w Wo??owie, i Pana Rafa??a ZajÄ?ca, dyrektora Wo??owskiego O??rodka Kultury, uczniowie Technikum nr 1 im. Tadeusza Ko??ciuszki w Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wo??owie wraz z uczniami LO uczestniczyli w prelekcji na temat wa??no??ci ??wiadomego planowania kariery zawodowej. PrelekcjÄ? przygotowa??a Pani Izabela Micho??ska, nauczycielka naszej szko??y i jednocze??nie doradca zawodowy i metodyczny w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wo??owie.

Spotkanie odbyło się w pięknej auli wołowskiego liceum i uczestniczyło w nim ponad 150 uczniów wraz z opiekunami. Przygotowany wykład i pogadanka miały przede wszystkim na celu pokazanie młodzieży, jak zmienia się sytuacja na rynku pracy i jak ważne są teraz nie tylko certyfikaty, dyplomy, ale przede wszystkim kompetencje – bazowe, zawodowe i wyróżniające się. Planowanie kariery obecnie to nie kluczowe zadanie, które mamy wykonać, ale warunek przetrwania na wciąż dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Teraz nie wystarczy już tylko określona umiejętność wykonywania pracy w jakimś zawodzie, żeby zostać zatrudnionym, teraz trzeba być elastycznym i wciąż poszukiwać nowych dróg i rozwijać się. Obecnie kariera nie ma postaci linearnej – to puzzle, w którym dokładamy nowy element podnoszący nasze kompetencje – nowy kurs językowy, prawo jazdy, kurs zawodowy, ukończone studia na jednym, czy dwóch kierunkach…. Każdy młody człowiek przygotowujący się do wejścia na rynek pracy czy wyboru dalszego kierunku edukacji powinien mieć wizję siebie w przyszłości. Nie jest to łatwe tak od razu wiedzieć wszystko, na pewno wymaga to ogromnej wiedzy o samym sobie – co chciałbym w życiu osiągnąć, jakimi wartościami kieruję się w dokonywaniu wyborów dnia codziennego, jakie są moje zdolności, zainteresowania, zdrowie, gdzie ukryta jest moja pasja, czy lubię pracę indywidualną czy w grupie, itd. Pytań wiele, ale refleksja nad własną osobą to ważny krok ku przyszłości. W podróż zawsze wyjeżdżamy z mapą, przygotowani na różne trasy i ewentualności, więc dlaczego nie mamy też tak zrobić z naszym życiem? Zaplanujmy naszą karierę – konstruujmy ją w taki sposób, aby mieć różne warianty do wyboru i aby przy każdym czuć, że to jest właśnie to, co chcę robić – że właśnie to przyniesie mi szczęście. Aby każdy z nas mógł kiedyś powiedzieć jak Thomas Edison:

„Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu.
Wszystko co robiłem, to była przyjemność”.

W trakcie wykładu wszyscy uczestnicy powitali szczególnego gościa - Pana Jarosława Gowina - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pan minister przedstawił młodzieży i nauczycielom plany związane z reformą szkolnictwa wyższego, a także odpowiadał na zadawane z sali pytania. To było również wartościowe spotkanie dla uczniów liceum i technikum, gdyż mogli poznać perspektywy rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.

Izabela Michońska