Programy
logo

logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 10
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon
Mobilność kadry nauczycielskiej
sebas, czwartek 05 kwietnia 2018 - 09:57:07 // Komentarze: 0

Każdy nauczyciel rozpoczynając swoją ścieżkę kariery zawodowej w tym zawodzie jest świadomy, iż ukończone studia nie będą ostatnim etapem procesu nauczania, a wprost przeciwnie, to dopiero po studiach zaczyna się nasze kształcenie praktyczne. Musimy nadążać za zmianami w oświacie, poszerzać swoją wiedzę merytoryczną, poznawać nowe i nowoczesne metody i techniki wykorzystywane z pracy z uczniem, zdobywać nowe umiejętności, krótko mówiąc, nie możemy usiąść i cieszyć się dyplomem studiów - musimy kształcić się nieustannie, aby praca z uczniem przynosiła wymierne efekty. Kształcimy się całe życie nauczycielskie. I ciekawe formy kształcenia oferuje nauczycielom Program Erasmus + w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt ten w obszarze edukacji szkolnej ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej poprzez udział pracowników szkoły w mobilnościach zagranicznych, takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których nauczyciele podnoszą własne kompetencje zawodowe. I z takich możliwości korzystają również nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, którzy od 2016 roku uczestniczą w szkoleniach w ramach Programu Erasmus +.
Celem szkolnego projektu w odniesieniu do kadry pedagogicznej jest podniesienie jej kwalifikacji poprzez udział w tygodniowych szkoleniach w Niemczech, Włoszech, Austrii, Hiszpanii, Portugalii oraz na Cyprze. Szkolenia te pozwolą nauczycielom poznać nowe, ciekawe metody kształcenia i pracy z uczniem, a także możliwość wykorzystania i poszerzania wiedzy, a przede wszystkim umiejętności kluczowych, tak ważnych w dalszej edukacji i na rynku pracy.
Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele zdobędą nowe doświadczenia zawodowe, podniosą istniejące i nabędą nowe kompetencje zawodowe, ale także społeczne i kulturowe, takie jak mobilność, elastyczność, umiejętność funkcjonowania w grupie i w środowisku wielokulturowym. Możliwość udziału nauczycieli w kursach poza granicami kraju znacznie podniesie atrakcyjność kształcenia i ofertę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a przede wszystkim będzie mieć wpływ na podniesienie jakości kształcenia. Udział w wyjazdach i szkoleniach w innych częściach Europy pozwoli też nauczycielom poczuć się częścią wspólnoty, pozwoli na wymianę doświadczeń, skorzystania z rozwiązań stosowanych w szkolnictwie w innych krajach, pozwoli na poznanie kultury krajów partnerskich, kultury lokalnej regionu, poznanie zwyczajów, tradycji i mentalności.
Warto podkreślić, że językiem komunikacji pomiędzy partnerami będzie głównie język angielski i język niemiecki, dlatego uczestnicy projektu rozwiną swoje kompetencje językowe w zakresie komunikowania się, ale także poszerzą zasób leksykalny z zakresu wybranych dziedzin nauki.
I na kolejne szkolenie w ramach realizacji Programu Erasmus + w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wyjeżdżają w terminie od 07.04.2018r do 14.04.2018r nauczycielki CKZiU– Pani Mariola Fyda i Pani Izabela Michońska. Szkolenie realizowane będzie w Portugalii w Santarem przez firmę MEIO ERASMUS+. Temat szkolenia: „The power of Body Language and Relaxation Techniques in school context”
Cele szkolenia związane są przede wszystkim poprawą komunikacji w relacji uczeń – nauczyciel, lepsze zrozumienie drogi komunikacji, znaczenie języka ciała, poprawienia relacji międzyludzkich, stworzenia atmosfery, w której unika się konfliktów.
Dzięki szkoleniu nauczycielki będą mogły nauczyć się wykorzystywać nowe narzędzia relaksacyjne i medytacyjne i wnieść je do szkolnego życia.
Szczegółowa tematyka szkolenia dotyczyć będzie:
1. Siedem podstawowych emocji twarzy (szczęście, smutek, strach, złość, wstręt, pogarda i zdziwienie)
2. Zachowania związane z każdą emocją
3. Znaczenie ruchów ciała (chłonność, zaufanie, zainteresowania, komfort, jakość relacji)
4. Dlaczego ludzie kłamią? Motywacje i rodzaje kłamstw
5. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami w środowisku szkolnym
6. Jak przyczynić się do lepszych relacji między dziećmi i dorosłymi w szkole
7. Techniki relaksacyjne - Medytacja w różnym wieku – jakie cele ma osiągnąć medytacja w każdym wieku?
8. Co możemy zrobić i jak możemy poprawić nastawienie uczniów w szkole – kreatywność

Już dziś możemy zaprosić nauczycieli na spotkanie, na którym podzielimy się zdobytą wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem i wrażeniami ze szkolenia i pobytu w Portugalii.
Izabela Michońska