Programy
logo

logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 11
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon
Nasz patron
Tadeusz Kościuszko gorący patriota i reformator, twórca uniwersału połanieckiego,
bohater powstania 1794 roku.
W 1975 roku grono pedagogiczne wraz z młodzieżą przygotowuje się do uroczystych obchodów
25-lecia powstania szkoły. Uczniowie wybierają patrona szkoły. Zostaje nim Tadeusz Kościuszko.
Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura
(1746 - 1817 ), pochodził‚ ze średniej szlachty,
po ukończeniu szkoły średniej kształcił‚ się w Szkole Rycerskiej,
następnie jako stypendysta królewski wyjechał do Paryża.
W 1774 roku w stopniu kapitana artylerii powrócił‚ do kraju.


W 1775 roku wyjechał do Ameryki, by wziął udział‚ w walce
o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
Jako inżynier wojskowy fortyfikował Filadelfię i obozy amerykańskiej armii północnej.
W 1775 roku mianowany został‚ przez Kongres pułkownikiem.
W walkach szczególnie odznaczył się przy oblężeniu Saratogi(1777),
w 1783 roku mianowany został generałem brygady.


W 1784 roku wrócił do Polski do swojego majątku w Siechnowiczach.
W 1789 roku powołany został do wojska polskiego w stopniu generała-majora.
W czasie wojny Polsko-rosyjskiej walcząc w armii konnej odznaczył się w bitwach
pod Zieleńcami i Dubienką. Po przystąpieniu króla Polski Stanisława Augusta do Targowicy
podał się do dymisji i wyjechał do Lipska. W 1793 roku, z ramienia emigracji polskiej,
udał się do Paryża, aby uzyskać pomoc dla Polski od francuskiego rządu rewolucyjnego.
Jego misja nie powiodła się. Przewidziany na przyszłego wodza powstania w Polsce,
brał udział w pracach sprzysiężenia powstańczego. Powrócił do Polski w marcu 1794 roku.
Po ogłoszeniu insurekcji w Krakowie (24.III.1794)
Kościuszko objął władzę dyktatorską
jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej.


Rozbicie wojsk rosyjskich pod Racławicami (4 IV 1794)
umożliwiło spokojniejsze organizowanie
armii polskiej i pozyskanie chłopów.


Dla zjednoczenia mieszkańców wsi ogłosił dwa uniwersały
(pod Winiarami 2 V i Połańcem 5 V 1797) znoszące
poddaństwo osobiste i ograniczające pańszczyznę.


Po przegranej bitwie pod Maciejowicami (10 X 1794) z wojskami rosyjskimi Kościuszko został‚ uwięziony
w twierdzy w Petersburgu. Zwolniony przez cara w 1796 roku. W 1798 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych.
W lipcu 1798 roku przybył do Paryża, gdzie współdziałał przy tworzeniu Legionów Polskich.
Sprzeciwiał się jednak wiązaniu sprawy polskiej z Napoleonem, któremu nie ufał.
Zmarł w Szwajcarii (w Solurze),gdzie spędził ostatnie lata swego życia. Pochowany na Wawelu.