Programy
logo

logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 4
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon
Charakterystyka egzaminĂłw zawodowych

CHARAKTERYSTYKA PRAKTYCZNYCH EGZAMINÓW
W POSZCZEGÓLNYCH KWALIFIKACJACH DLA ZAWODÓW
SZKOŁA MŁODZIEŝOWA


SZKOŁA MŁODZIEŝOWA

ZAWÓD :
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

nr
zawodu
325511

R.07

Ocena stanu środowiska

D-dokumentacja

180 minut

Koniec
klasy II

R.08

Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

D-dokumentacja

120 minut

Po I semestrze w
klasie IV


ZAWÓD :
TECHNIK MECHATRONIK

nr
zawodu
311410

E.3

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

W-wykonanie

180
minut

Koniec
klasy II

E.18

Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

D-dokumentacja

180
minut

koniec
klasy III

E.19

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

DK-dokumentacja i komputer

180
minut

Po I
semestrze w
klasie IV

ZAWÓD : TECHNIK EKONOMISTA nr zawodu 331403


ZAWÓD : TECHNIK
EKONOMISTA
nr zawodu
331403

Numer kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Forma egzaminu

Czas egzaminu

Termin egzaminu

A.35

Planowanie i
prowadzenie działalności w organizacji.

Dk

( dokumentacja i
komputer)

180 minut

Koniec klasy II

A.36

Prowadzenie
rachunkowości

Dk

( dokumentacja i
komputer)

180 minut

po I semestrze

w klasie IV

ZAWÓD : TECHNIK
ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
nr zawodu 314202

R.21

Projektowanie,
urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

D-dokumentacja

120 minut

Koniec klasy II

R.22

Organizacja prac
związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury
krajobrazu.

D-dokumentacja

180 minut

po I semestrze

w klasie IV

ZAWÓD : TECHNIK INFORMATYKnr zawodu 351203

E.12

MontaĹź
i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.

WK-wykonanie i komputer

150 minut

Koniec klasy II

E.13

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

WK-wykonanie i komputer

150 minut

koniec klasy III

E.14

Tworzenie aplikacji
internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

DK-dokumentacja i komputer

150 minut

Po I semestrze w
klasie IV

ZAWÓD : TECHNIK LOGISTYK nr zawodu 333107

A.30

Organizacja i
monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji,
dystrybucji i magazynowania

D-dokumentacja

120 minut

Koniec klasy II

A.31

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów
transportowych

D-dokumentacja

120 minut

koniec klasy III

A.32

Organizacja i
monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach
organizacyjnych

D-dokumentacja

120 minut

Po I semestrze w
klasie IV

ZAWÓD :
TECHNIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

nr zawodu
311513

M.18

Diagnozowanie i
naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

W-wykonanie

120 minut

Koniec klasy II

M..12

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów
pojazdĂłw samochodowych.

W-wykonanie

120 minut

koniec klasy III

M.42

Organizacja i
prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

D-dokumentacja

120 minut

Po I semestrze w
klasie IV

ZAWÓD : TECHNIK AGROBIZNESU nr zawodu 331402

R.03

Prowadzenie produkcji
rolniczej.

W-wykonanie

180 minut

Po I semestrze w
klasie III

R.06

Organizacja i
prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

D-dokumentacja

180 minut

po I semestrze

w klasie IV

WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH

ZAWÓD: TECHNIK ADMINISTRACJInr zawodu 334306

A.68

Obsługa klienta w
jednostkach administracji.

D-dokumentacja

180 minut

Po IV semestrze nauki

ZAWÓD: OPIEKUN MEDYCZNY nr
zawodu 532102

Z.04

Świadczenie usług
opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

W-wykonanie

120 minut

Na koniec klasy I