Programy
logo

logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 11
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon
„Technicy bez granic” w Hiszpanii
sebas, poniedziałek 07 maja 2018 - 09:44:27 // Komentarze: 0

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie odbywają od paru lat zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus + , najpierw zgodnie z projektem „Technicy bez granic”, a obecnie realizując projekt „ Technicy bez granic II ”, który w latach 2017 – 2019 obejmie 46 uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk i technik ochrony środowiska. W tym roku szkolnym 15 naszych podopiecznych: siedmiu w zawodzie technik logistyk i ośmiu w zawodzie technik ochrony środowiska spędziło cztery tygodnie w Hiszpanii , w Saragossie - w jednym z największych centrów logistycznych w Europie.

Nasi wychowankowie podczas praktyk zdobyli praktyczne doświadczenie zawodowe w sektorze branżowym. Nastąpił również ich rozwój postaw przedsiębiorczości i kreatywności, wzrost umiejętności językowych i kompetencji międzykulturowych oraz wzrost mobilności, w tym umiejętność poruszania się w sferze usług na rynku międzynarodowym. Instytucją partnerską jest Mundus z Barcelony z Hiszpanii. Dzięki projektowi „Technicy bez granic II” uczniowie będą w przyszłości bardziej konkurencyjni i przedsiębiorczy tak na lokalnym jak i na europejskim rynku pracy poprzez rozwinięcie i zdobycie takich umiejętności i kompetencji jak: samodzielne funkcjonowanie poza domem rodzinnym, samodzielna organizacja czasu pracy i czasu wolnego, praca w międzynarodowym zespole, znajomość kultury i sposobu funkcjonowania w środowisku o odmiennej kulturze oraz znajomość kultury i sposobu funkcjonowania hiszpańskich firm, których filie obecne są w Legnickiej i Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Każde działanie, które młodzież wykonywała podczas praktyk było doskonałym sposobem na rozwój kompetencji kluczowych takich jak: rozwiązywanie problemów, logiczne myślenie, odpowiedzialność, umiejętność podejmowania inicjatyw i decyzji, wytrwałość, pracowitość, odporność na stres czy wreszcie umiejętność adaptacji do nowych warunków pracy i otoczenia. Realizację praktyk nadzoruje kierownik szkolenia praktycznego i kursowego pani Agnieszka Rak- Skrzypek.
Ewa Nowak- germanistka CKZiU Wołów