Programy
logo

logo

logo

logo
CompLearn e-Learning
Online
Gości: 9
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 5, Najnowszy: zenon
Kolejni uczniowie z Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki na praktyce w Irlandii
sebas, poniedziałek 23 kwietnia 2018 - 11:15:29 // Komentarze: 0

W celu umożliwienia naszym uczniom odnalezienia się na europejskim rynku pracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego bierze od 2016 roku udział w projekcie „Technicy bez granic” w ramach programu "ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe”, finansowanego ze środków programu POWERVET. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczycieli uczniowie mieli szansę wziąć udział w praktykach w Irlandii i tym samym sprawdzić się w nowych warunkach uwzględniających konieczność posługiwania się językiem obcym, ale także przyjrzeć się nowoczesnym metodom pracy i specjalistycznemu wyposażeniu, który jest stosowany w zakładach. Poza tym uczniowie zdobyli nowe doświadczenie, w tym zawodowe, praktycznie sprawdzili wiedzę nabytą podczas nauki w szkole oraz indywidualnych kompetencji zawodowych w warunkach pracy w zagranicznej firmie.
Praktyka zagraniczna to nie tylko nauka. Celem projektu było ponadto poznanie obyczajów kulturowych innego kraju i przełamanie panujących stereotypów dotyczących innych narodowości oraz nabycie kompetencji międzykulturowych jak na przykład umiejętność pracy w innej kulturze. Partnerem naszego projektu jest od paru lat irlandzka firma "Your International Training ", która nie tylko prężnie funkcjonuje i rozwija się od 8 lat , ale dodatkowo posiada bogatą sieć kontaktów z przedsiębiorstwami na terenie całej Irlandii, co daje rękojmię zapewnienia wysokiego poziomu praktyk naszych uczniów. Uczestnikami tegorocznego projektu byli uczniowie klas trzecich technikum w zawodzie: technik informatyk i technik logistyk i klasy drugiej w zawodzie technik mechatronik. Praktyki trwały jak zawsze 4 tygodnie .
Projekt realizacji praktyk zawodowych w zagranicznych firmach szkoleniowych takich jak serwisy komputerowe, sklepy ze sprzętem elektronicznym, diagnostyka samochodowa, sieć sklepów Tesco dało uczniom możliwość nie tylko zdobycia nowych umiejętności praktycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki organizacyjnej, ale także umożliwiło uczestnikom poznanie warunków i wymagań na europejskim rynku pracy.
Pobyt z dala od miejsca zamieszkania był również istotnym sprawdzianem mobilności młodych ludzi, co z kolei jest bardzo ważnym kryterium w poszukiwaniu dobrego zatrudnienia zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku pracy.
Praktyki zawodowe są w obecnych czasach niezbędnym elementem procesu przygotowania przyszłych absolwentów techników do wykonywania zawodu. Udział w projekcie wzbudza ciekawość poznawczą, chęć uczenia się, poznawania kultur i czerpania wiedzy ze spotkań międzykulturowych. Młodzież, która w swoich dokumentach aplikacyjnych zamieszcza informacje o odbytym stażu zagranicznym, poprawia swoje szanse na znalezienie pracy.
W projekcie „Technicy bez granic” realizowanym w latach szkolnych 2016/2017r. i 2017/2018r wzięło łącznie udział 75 uczniów z Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie .
Ewa Nowak